Ympäristötehokkuudesta kilpailukykyä

Ominaisuudet

Mittaa ja tehosta toimintaasi

Olemme elinkaariarvioinnin, energiatehokkuuden ja elinkaarikustannusten asiantuntijoita. Toteutamme hankkeita avaimet käteen-periaatteella, ja tarjoamme asiakkaille monipuoliseen  ja räätälöitävään 360optimi-verkkopalveluun pohjautuvia laskentaratkaisuja. Autamme asiakkaitamme löytämään olennaiset seikat ja kehittämään toimintaa niiden avulla. Tunnemme kansainväliset arviointi- ja raportointistandardit perinpohjaisesti.

Lue lisää

Löydä uusia markkinoita

Ympäristövaikutusten huomioiminen oikealla tavalla tuottaa kilpailuetua ja auttaa erottumaan kilpailijoista. Avullamme vastaat kestäviin ratkaisuihin kohdistuvaan kysyntään ja voit laajentaa markkinoitasi, tai tuotat lisäarvoa kustannustehokkailla prosesseilla ja säästät resurssejasi. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään ympäristötehokkuutta kilpailutekijänä mm. kestävissä julkisissa hankinnoissa ja ympäristöluokituksissa

Lue lisää

Elinkaari- ja ympäristölaskenta

360optimi on elinkaariarvioinnin, elinkaarikustannus- ja ympäristölaskennan ja ympäristötiedon hallinnan verkkopalvelu. Palvelu on helppo käyttää ja räätälöidä, se tukee useita kansainvälisiä laskentastandardeja, ja se sisältää korkealaatuisen tietokannan. 360optimi auttaa vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin, säästämään raportointikuluissa ja varmistaa, että toimintamallisi ovat ajan tasalla.

Lue lisää

Automatisoitua tehokkuutta

One Click LCA on täysin uudenlainen tapa tehostaa elinkaarilaskentaa. Voit syöttää verkkopalveluun Excel-tiedoston, energiamallin tai rakennuksesi tietomallin ja saada systeemisi ympäristövaikutukset esille jopa minuuteissa - havainnollistavasti visualisoituna. Automatisoinnin jälkeen voit muokata ja vertailla helposti pienillä muutoksilla suunnitelmiesi vaikutuksia. One Click LCA sisältää valmiit käyttöpohjat yli 30 sertifikaattisysteemille sekä kattavimmat globaalit EPD-tietokannat.

Lue lisää

Some of our happy clients

Ministry
Ministeriö

Sensor technology
Mittalaitteet

Innovation Agency
Innovaatioiden rahoitus

Ministry
Ministeriö

Ministry
Ministeriö

Retail
Päivittäistavarakauppa

Post and logistics
Posti ja logistiikka

Oil refining
Öljynjalostus

Energy services
Energiapalvelut

Oil and gas
Öljy ja kaasu

Telecommunication
Televiestintä

Menestystarinoita

 • Työ tehtiin Espoon kaupungin toimeksiannosta. Finnoo tullaan yhdistämään metroyhteydellä Helsinkiin ja alueen tavoite on 17 000 asukasta.

  Fiksu Energia-kilpailun voitto kaupunkisuunnitelman 3D-mallin ja elinkaariarvioinnin avulla

  Espoo haluaa rakentaa Finnoossa parempaa asumisen laatua ja samalla toteuttaa mitattavasti parempi kestävän kehityksen esimerkkialue.

  Espoo toivoo, että Finnoo voisi toimia mallina mille tahansa Pohjoismaissa rakennettavalle kaupungille. Bionovaa pyydettiin ensin kehittämään alueen energiastrategiaa ja myöhemmässä vaiheessa tukemaan suunnitteluprosessia. Selvittääkseen mitä tehdä, täytyy ensin määrittää lähtötilanne. Bionova pyysi kaavoitussuunnitelmat eri arkkitehdeiltä ja kokosi ne aluetason 3D-malliin. 3D-malli ladattiin analysoitavaksi 360optimin kaupunkimoduuliin, jonka avulla suoritettiin perusteellinen energia- ja elinkaariarviointi. Tarkoituksena oli nähdä suunniteltujen toimenpiteiden ja muiden vaatimusten vaikutus alueen energiataseeseen. Tehokkaimmat keinot tunnistettiin ja asetettiin järjestykseen kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden perusteella. Lopputuloksena saatiin kohdennettu ja tasapainoinen yhdistelmä toimenpiteitä, joilla varmistetaan sekä kilpailukykyiset elinkaarikustannukset että erittäin alhainen energian kulutus ja elinkaaripäästöt.

  “Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta perustuvat realistisiin ja toteuttamiskelpoisiin suunnitelmiin, jotka huomioivat kaupungin mahdollisuudet ohjata yksityisiä investointeja."
  Tekesin myöntämästä Fiksu Energia-kilpailun palkintotodistuksesta
  Close
 • Porvoo on suomalainen edelläkävijäkaupunki, joka edistää vähäpäästöisiä strategioita kaupunkikehityksessä.

  Tontinluovutuksella vähäpäästöistä rakentamista

  Porvoon kaupungin strateginen tavoite on vähentää CO2-päästöjä. Tavoitteen saavuttamiseksi yhteistyö yksityisten rakentajien kanssa on ensisijaisen tärkeää, sillä kaupunki kasvaa nopeasti ja yksityinen sektori rakentaa julkista enemmän.

  Porvoo valitsi Bionovan tukemaan Aleksanterinkaaren tontinluovutuskilpailun suunnittelua ja toteutusta sitouttaakseen yksityiset rakentajat vähäpäästöiseen toteutukseen ja varmistaakseen hyvän lopputuloksen. Lopulta 30% kilpailun arvosanasta määräytyi elinkaaren hiilijalanjäljen perusteella. Lisäksi hankkeita pyydetiin toimittamaan 3D-malli ehdotuksen visualisoimiseksi. Kaikki tarjoukset laskettiin yhdenmukaisesti 360optimilla, ja palkintona voittajalle oli houkutteleva rakennustontti.

  Kilpailu tuotti erinomaisen voittajaehdotuksen. Kilpailumekanismin luoman paineen ansiosta voittaja oli tehnyt huolellista energiasuunnittelua, ja hankkeen elinkaaren hiilijalanjälki oli jopa parempi kuin Ilmastoystävällisin kerrostalo-kilpailun voittajalla. Kilpailu osoittautui erittäin tehokkaaksi kaupungille, reiluksi ja läpinäkyväksi kilpailijoille ja tuotti merkittävää julkista hyötyä yksityisellä pääomalla.

  Close
 • Tämä monikansallinen rahoitusalan yhtiö raportoi vuosittain Global Reporting Initiativen ja Carbon Disclosure Projectin mukaisesti. Toimipaikkaverkosto käsittää satoja toimipaikkoja.

  Ympäristöraportointiratkaisu rahoitusalan yhtiölle

  Laajan, useassa maassa toimivan toimipaikka- ja konttoriverkoston vuoksi tietojen kerääminen ympäristöraportointia varten oli työlästä ja vaati vuosittain merkittävästi aikaa ja kustannuksia.

  Ympäristötehokkuus on ollut yhtiössä etusijalla jo vuosia, ja sen painopisteinä on kiinteistöjen ja toimistojen johtaminen. Seurannasta luopuminen ei tullut kyseeseen. Kerättyjen tietojen prosessointi luotettavaksi ja tarkaksi raportiksi oli monimutkainen tehtävä, jota hankaloitti entisestään tiukka aikarajoite ja tietojen saaminen tipoittain. 360optimin mahdollistaman jaetun tiedonkeruun ja yksityiskohtaisen tietokannan ansiosta tehtävä yksinkertaistettiin suoraviivaiseksi prosessiksi ja työvaiheiden määrää voitiin merkittävästi vähentää. Ratkaisun avulla saavutetut kustannussäästöt olivat hyvin merkittäviä. Bionovan tehtäväksi annettiin myös prosessin sisäänajo ja operointi tietylle jaksolle, jonka ansiosta asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaansa.

  Close
 • Kilpailun järjestivät Rakennusteollisuus RT ja Green Building Council Finland, mediapartnerina Rakennuslehti ja elinkaariasiantuntijana Bionova. Sponsoreita olivat Isover ja Skaala.

  Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo-kilpailu

  Kilpailu oli kaikille avoin ja osallistuminen ilmaista. Tarkoituksena oli löytää parhaat hankkeet ja tuoda esille parhaat käytännöt vähähiilipäästöisen rakennuksen saavuttamiseksi.

  Kaikki kilpailijat käyttivät 360optimia hankkeidensa ympäristötehokkuuden mittaamiseksi ja finaaliin pääsi kymmenen osallistujaa. Bionova tarkasti osallistujien syöttämät ja ilmoittamat tiedot, ja toimitti tulokset tuomaristolle. 360optimin hyödyt realisoituvat heti. Tuomaristolla oli käytössään numeerinen, selkeä, yhtenäinen ja luotettava kuva kaikkien osallistujien elinkaaren hiilijalanjäljestä, joka laskettiin EN 15978-standardin ja GBC Finlandin sovellusohjeen mukaisesti.

  Kilpailun tuomaristo päätyi jakamaan ensimmäisen sijan kahden kerrostalokohteen kesken, sillä niiden numeeriset laskentatulokset olivat hyvin lähellä toisiaan. Kilpailun voittajien hiilijalanjälki oli alle puolet keskimääräisestä tasosta. Valinnalla haluttiin korostaa sitä, että vähäpäästöisyys on saavutettavissa hyvin monenlaisilla ratkaisuilla, materiaaleilla ja tekniikalla. Kilpailu keräsi paljon huomiota tiedotusvälineissä.

  Close